Princípios

ROMANCE

NEOLATINO

Una KOINÉ que communica las LENGUAS ROMÁNICAS, provenièntes de lo LATINO

Via Neolatina © 2017

PRINCÍPIOS DE DESEGNO

Objectivos, metodologia (critèrios, recursos),...

VÈRSO UNA CODIFICAZIONE SCIENTÍFICA

Havere o avere? Mesa o tàvola? Escripto o escrivito? Òmo o òmene? Madre o matre? Casas o case? Mèa amica o la mèa amica? Los PRINCIPIOS DE DESEGNO son útiles por respòndere demandas como quessas con argumèntos.